Kamil Şen/Türkiye Kararı

AİHM, Kamil Şen/Türkiye kararında, başvuranın, emekli aylığının genel emekli aylığı rejimine tabi tutularak azaltılması nedeniyle mülkiyete saygı hakkının ihlal edildiği yönündeki şikâyetini açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur. Gerekçede; başvuranın alması gereken emekli aylığından mahrum bırakılmadığını, yalnızca daha önce üstlenilen ek ödemenin bir kısmının azaltıldığını bunun ise tek başına mülkiyete saygı hakkının ihlali sayılamayacağını belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, makul sürede yargılanma ve yargı bağımsızlığına ilişkin yapılan şikayetleri de açıkça dayanaktan yoksun bularak başvurunun reddine karar vermiştir.