Kaldırımoğlu Koolektif Şti./Türkiye

AİHM tarafından verilen Kaldırımoğlu Koolektif Şti./Türkiye (48603/09) kararında, başvuran şirketin, hukuk yargılamalarının uzunluğu ile hukuk ve ceza yargılamalarının sonucunun adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine ilişkin şikâyetini içeren başvuru, Sözleşme’nin 35. maddesi uyarınca, yargılamaların uzunluğu açısından Tazminat Komisyonuna başvurulmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle; hukuk ve ceza yargılamalarının sonucu açısından herhangi bir ihlalin bulunmadığından açıkça dayanaktan yoksun olması gerekçeleriyle kabul edilmez bulunmuştur.