Kadriye Kansu/Türkiye

Kadriye KANSU/Türkiye (Başvuru no. 71403/12) kararında; başvuran TRT’de Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığındaki üyelik görevinden alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nezdinde araştırmacı olarak görevlendirilmesine dair işlemin özlük haklarını olumsuz olarak etkilediğini, yapılan işlemin Anayasa’ya aykırı olduğunu ve gerekçesinin KESK sendikasına üyeliği olduğunu ileri sürerek örgütlenme hakkının ve ayrımcılığa maruz kalmama hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek başvuru yapmıştır. Mahkeme; başvuranın, görev yerinin değiştirilmesinin KESK ile bağlantılı olması ve sendikal faaliyetleri nedeniyle gerçekleştiğine dair iddiaları hiçbir şekilde yerel mahkemelerin bilgisine sunmadığına vurgu yapmış ve iç hukuk yollarının tüketilmediğine karar vererek başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.