İsmail YİĞİT/Türkiye Kararı

24870/06 İSMAİL YİĞİT kararında AİHM; başvurucunun tutukluluğun uzunluğu hakkındaki şikayetini, CMK'nın 141. maddesinde öngörülen iç hukuk yolunun tüketilmemiş olmasından ötürü, tutuklanması sebebiyle uğradığı zararın tazminini sağlayacak bir iç hukuk yolu bulunmadığına ilişkin şikayetinin açıkça dayanaktan yoksun olmasından ötürü, yargılamaların makul sürede tamamlanmadığına ilişkin şikayetini bu konuda tazminat komisyonuna başvurmadığı için iç hukuk yolunun tüketilmemiş olmasından ötürü kabul edilemez bulunmasına karar vermiştir.