İnan/Türkiye Kararı

AİHM, İnan/Türkiye(2175/13) kararında, başvuranın istediği beş ilçe milli eğitim müdürlüklerinden birine atanmasına ilişkin talebinin zımnen reddi ile bu müdürlüklere yapılan atamanın iptali istemiyle açılan davada söz konusu işlemleri iptal eden mahkeme kararının icra edilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki şikayeti, kesinleşen mahkeme kararlarının adil yargılanma hakkı kapsamında korunduğu gibi, aynı zamanda kesinleşmemiş ve bozulma ihtimali bulunan mahkeme kararlarının da AİHS çerçevesinde korunduğu, ancak somut olayda başvuran lehine olan kararların Danıştay tarafından bozulduğu ve bu kararların kesinleştiği göz önüne alındığında, idarenin başvuran lehine verilen mahkeme kararını uygulamadığı iddiasının, adil yargılanma hakkının koşullarına aykırı olmadığını değerlendirerek başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bulmuş ve kabul edilemezlik kararı vermiştir.