İhsan TURGUT / Türkiye

AİHM , başvuranın avukatı aracılığıyla tüm yargılamalara aktif olarak katıldığını ve hem soruşturma aşamasında hem de idare mahkemeleri önündeki yargılamaların birbirini izleyen aşamalarında dosyaya erişiminin olduğunu ve davasını savunabildiğini gözlemlemiştir. Dosyadaki deliller ışığında, Mahkeme, soruşturma makamlarının gerçekleri açıklığa kavuşturma konusundaki istekliliğinden şüphe duymak için hiçbir neden bulunmadığını ve soruşturma makamlarının ve ulusal mahkemelerin kazanın koşullarını tespit etme ve ilgili kişilerin sorumluluğunu belirleme konusunda isteksiz olduklarına veya gerekli bağımsızlık ve tarafsızlıktan yoksun olduklarına dair herhangi bir gösterge bulunmadığını düşünmektedir. Bu nedenlerle, Mahkeme, oybirliğiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.