İhsan Kartal Atalay/Türkiye Kararı

İhsan Kartal Atalay / Türkiye (679/08) kararında AİHM, başvuranın tutuklu yargılanma süresinin aşırı uzun olduğundan, Cumhuriyet savcısının mütalaasının tebliğ edilmemesi ve tutuklanma kararına karşı yaptığı itirazın dava dosyası üzerinden duruşma yapılmaksızın  incelenmesi , Sözleşme'nin 5. maddesi kapsamında yaptığı şikayetlerine ilişkin iç hukukta Sözleşme’nin 5 § 5 maddesinde belirtildiği gibi bir tazminat hakkının bulunmadığından, hakkında yürütülen yargılamaların makul bir sürede sonuçlandırılmadığından ve kendisine karşı açılan davaların uzunluğuna itiraz edebileceği etkili bir iç hukuk yolunun bulunmadığı şikâyetleri hakkında; tutukluluğun süresinin makul süreyi aştığı şikayetiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, CMK’nın 141. maddesi kapsamında tazminat davası açma olanağı bulunmasına rağmen başvuranın bu yolu kullanmadığı ve dolayısıyla iç hukuk yollarını tüketmediği gerekçesiyle bu şikayet bakımında başvurunun reddedilmesi gerektiğine, Cumhuriyet savcısının mütalaasının tebliğ edilmemesi ve tutuklanma kararına karşı yaptığı itirazın dava dosyası üzerinden duruşma yapılmaksızın incelenmesi şikayetini zamanında ileri sürmediği anlaşıldığından reddedilmesi gerektiğine, başvuranın Sözleşme'nin  5. maddesi kapsamında dile getirdiği şikayetler için başvurabileceği bir tazminat yolunun bulunmadığı şikayetinin konu bakımından bağdaşmazlık nedeniyle reddine, hakkında yürütülen yargılamaların makul bir sürede sonuçlandırılmadığı ve  kendisine karşı açılan davaların uzunluğuna itiraz edebileceği etkili bir iç hukuk yolunun bulunmaması şikayetlerinin  6384 Sayılı Kanun ile tesis edilmiş olan yeni iç hukuk yoluna başvurmamış olması nedeniyle iç hukuk yollarının tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle reddine ve bu nedenlerle başvurunun kabul edilemez olduğuna oybirliği ile karar vermiştir.