İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi/Türkiye Kararı

40355/14 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi /Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuran üniversite, bir mülkün üniversitenin zilyetliğinde olmasının göz önünde bulundurulmaksızın adli mercilerce, söz konusu mülke üniversite tarafından kamulaştırmasız el atıldığına ilişkin kararın keyfi olduğunu iddia ederek Sözleşme'ye ek 1 No.lu Protokol'ün 1. maddesinin ihlâl edildiğinden, hukuk mahkemelerinde görülen davanın hakkaniyete uygun olmadığını, bilirkişilerin ve hukuk mahkemelerinin resmi belgeleri dikkate almadıklarını ileri sürerek Sözleşme'nin 6. maddesinin ihlâl edildiğinden ve son olarak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ve kişi yönünden yetkisizlik (rationae personae) nedeniyle bireysel başvurusunun reddedildiğini belirten kararın, kendisini Sözleşme'nin 13. maddesi anlamında, haklarının ihlâl edilmesinden şikâyet etmesine imkân verecek nitelikte etkin bir hukuk yolundan yoksun bıraktığından şikâyet etmiş olup, AİHM mevcut başvurunun, ilke olarak kamu yetkisinin kullanımı alanına giren bir eylem olan fiilen (de facto) özel kişilere ait arazilerin, kamulaştırılmasıyla ilgili bir davaya ilişkin olduğunu kaydetmiş ve başvuran üniversitenin Sözleşme’nin 34. maddesi anlamında “hükümet dışı kuruluş” olarak nitelendirilemeyeceği kanaatine vararak başvuruyu, Sözleşme hükümleriyle kişi yönünden (“ratione personae”) bağdaşmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.