İbrahim ŞENGEL / Türkiye

AİHM, Danıştay kararının başvuranın temsilcisine 4 Ocak 2010 tarihinde tebliğ edildiğini belirtmiştir. Başvuran, on beş gün içinde karar düzeltme için talepte bulunmamıştır. Bu nedenle Mahkeme, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir.