İbrahim Özdemir ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM Özdemir ve diğerleri/Türkiye 47021/10 No'lu başvuruda, başvuranların yakınının trafik kazası sonucu vefat etmesi sonucu başlatılan ceza soruşturması sonrası yapılan yargılama zaman aşımı gerekçesiyle düşmüştür. Ayrıca başvuranların hukuk mahkemesi nezdinde açmış oldukları tazminat davası sonucunda, yerel mahkeme maddi ve manevi tazminat ödenmesine dair karar vermiş, bu karar Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.
Başvuranlar ceza davasının zaman aşımından düşmüş olması gerekçesiyle Sözleşme'nin 2. Maddesinin, bir kısım başvuran ise maddi dayanaktan yoksun kaldıkları gerekçesiyle mülkiyet haklarının ihlal edildiği yönünde şikayette bulunmuş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde, ceza davası zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmüşse de başvuranlara etkili bir medeni hukuk yolu sağlandığından yaşam hakkı yönünden, bir kısım başvuranın tazminat davasında maddi tazminat talebinde bulunmamış olmaları sebebiyle iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle mülkiyet hakkı yönünden kabul edilemezlik kararı vermiştir.