İbrahim DOĞANGİL/TÜRKİYE

İbrahim Doğangil/ Türkiye (38322/12) AİHM kararında; başvuranın, kamulaştırılan taşınmazının kültürel ve tarihsel değerinin dikkate alınmadığı ve kendisine yeterli bir tazminat ödenmediği iddiasıyla Sözleşme’ye Ek 1 no’lu Protokolün 1. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetin, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.