İbrahim Ayhan Özgül/Türkiye Kararı

İbrahim Ayhan Özgül (7715/02) başvurusunda, Başvuran,tutuklu olarak yargılamasının yapıldığı sırada ölüm orucuna başlaması üzerine sağlık durumu nedeniyle yaptığı tahliye taleplerinin reddedilmesi nedeniyle yaşam hakkının, istemediği halde kendisine tıbbi müdahalede bulunulması nedeniyle kötü muamele yasağının, ulusal mevzuatın keyfi şekilde uygulanması nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Mahkeme, yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkı yönünden yapılan şikayetlerin incelenmesine gerek olmadığına, doktorların, ölüm orucundaki başvurana geri döndürülemez zararların doğmasını engellemek amacıyla menfaatine olarak müdahalede bulunduklarına dikkat çekerek işkence ve kötü muamele yasağı bağlamında ileri sürülen şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna bu itibarla da başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.