Hüseyin UZUN/Türkiye Kararı

Hüseyin UZUN/Türkiye(37866/18) kararında AİHM; başvuranın, cezaevinde iken 677 sayılı Kararnameyle getirilen yasak nedeniyle üniversite sınavlarına girmesine izin verilmemesi nedeniyle, Sözleşme’ye Ek 1 No’lu Protokol’ün 2. Maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetini, mahkumların eğitime erişimlerini düzenlemede devletlere sağlanan takdir payının genişliğini, kısıtlamanın yalnızca iki yıldan az süren geçici bir tedbir olmasını, Olağanüstü halin 18 Temmuz 2018 tarihinde kaldırıldığında, söz konusu kısıtlamanın da aynı tarihte kaldırılmasını ve başvurana sınavlarına girmesi için izin verilmesini dikkate almıştır. Buna ek olarak Anayasa Mahkemesinin, başvuranı etkileyen kısıtlamanın, başvuranın tutulduğu cezaevinde disiplini ve güvenliği sağlama şeklinde meşru bir amaç izlediğine karar verdiği karardan ayrılmayı gerektiren bir neden olmadığından bahisle; itiraz edilen kısıtlamanın keyfi olmadığını ve makul, gerekli ve orantılı olduğunu belirterek, başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.