Hüseyin Özçakmaktaşı ve Diğerleri/Türkiye

Hüseyin ÖZÇAKMAKTAŞI Ve Diğerleri / Türkiye (61918/09) kararında AİHM, başvuranın, 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesini ileri sürerek, maliki olduğu taşınmaza kamulaştırmasız el atılmasına karşılık tazminat talebinin reddedilmesiyle ilgili şikayetini, arazinin ihtilaf konusu kısmının güncel değerinin başvuranlara ödenmesinin Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi açısından sunulan talebi karşıladığını ve başvuranın artık iddia edilen ihlal nedeniyle mağdur olduğunu ileri süremeyeceğini belirterek başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.