Hüseyin Karakeçili/Türkiye Kararı

AİHM, Hüseyin Karakeçili/Türkiye,  48997/11 no'lu kararında, avukat olan başvuranın idareden olan vekalet ücreti alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mülkiyete saygı hakkının ihlal edildiğine yönelik şikayetini değerlendirmiştir. AİHM, idarenin başvuranın tüm alacağının ödendiğine ilişkin savunmasına ve ibraz ettiği ödeme bilgilerine karşın başvuranın alacaklarına ilişkin ispat yükünü yerine getirmediğini ve başlattığı icra takibini takip etmeyerek düşmesine neden olduğunu dikkate alarak açıkça dayanaktan yoksun bulduğu başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.