Hüseyin Hayrettin Erdoğan ve Faik Erdoğan/Türkiye Kararı

Hüseyin Hayrettin Erdoğan ve Faik Erdoğan / Türkiye (32985/12) kararında AİHM, avukat olan başvuranların idari para cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin karara karşı yaptıkları itirazın, baro disiplin kurulu kararı ile geçerli sebepler sunulmaksızın reddedildiği gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasını, başvuranlara  seçime katılmamaları nedeniyle uygulanan para cezasının Sözleşme’nin 6. maddesinin ceza veya medeni hukuk yönünden söz konusu yargılamalar bakımından uygulanabilir olmadığı sonucuna vararak başvuranların şikâyetlerinin Sözleşme hükümleriyle konu bakımından bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur. Ayrıca başvuranların, Ankara Barosu'nun seçimlerinde oy kullanmalarının zorunlu olmasının düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkını ihlal ettiği, söz konusu karara karşı etkin bir hukuk yolu bulunmamasının  Sözleşme'nin 13. maddesinin ihlal ettiği ve 110 Türk lirası tutarında para cezası ödemek zorunda olmalarının mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddialarını ise açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.