Hüseyin Ferhat Aksu/Türkiye Kararı

Hüseyin Ferhat Aksu/Türkiye (44697/07) başvurusunda  başvuran, Sözleşme’nin 6.maddesi ile Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası sonucunda verilen kararın İdare tarafından tam olarak icra edilmemesi ve yüksek enflasyon oranına rağmen yetersiz gecikme faizi uygulanması nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğinden şikayet etmiştir.
AİHM, başvuranın Tazkom’a başvurmamış olduğunu belirterek, mahkeme kararının icra edilmemesine ilişkin şikayetin    iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle;   faize ilişkin şikayetin  ise açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.