Hikmet YARGI/Türkiye

Hikmet Yargı (21994/10) kararında AİHM, başvuranın Batman'daki patlamadan kaynaklı kayıpları için Tüpraş ve ANT’ye karşı açtığı tazminat davasının zamanaşımından reddedilmesi sebebiyle, Sözleşme’nin 6 § 1 ve 13. maddeleri ve Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi kapsamında düzenlenen haklarını ileri sürerek yaptığı şikâyetini, başvurunun yerel yargılamaların kesinleşmiş kararının bildirilme tarihinden itibaren altı aydan fazla bir süre sonra yapıldığını belirterek, başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.