Hebun Hakan AKKAYA/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Hebun Hakan AKKAYA/Türkiye (32015/09) kararında, başvuranın, ceza yargılması sırasında tutukluğunun uzunluğu, hukuk yargılamalarının uzunluğunu hususlarında Sözleşme’nin 5. ve 6. Maddelerini ihlal ettiği şikayetleri hakkında iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle; başvuranın babasına verilen disiplin cezasının Sözleşme’nin 8. maddesinin ihlal ettiği şikayeti hakkında, Devletin davada takdir payının sınırları dışına çıkmadığı kanaatiyle kabul edilmezlik kararı vermiştir.