Haydar Başkaya ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM, Haydar Başkaya vd. (53829/10) kararında başvuranların Sözleşmenin 6.maddesi kapsamındaki şikayetlerini  Sözleşme hükümleriyle konu bakımından (ratione materiae) bağdaşmadığı gerekçesiyle, Sözleşmenin 2.maddesi kapsamındaki şikayetlerini iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.