Haşmet Sendan ve Kadriye Sendan (59434/10) Kararı

Haşmet Sendan ve Kadriye Sendan (59434/10) kararında AİHM, başvuranların İmarbank'ta bulunan hesapları için TMSF'nin kendilerine ödenen meblağlara uyguladığı faiz oranlarının ilgili mevzuat uyarınca hesaplanmadığı dolayısıyla mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddasına ilişkin; toplumun genel yararı ile başvuranlar ile aynı durumda olanların mülkiyet hakları arasında adil bir denge sağlama ihtiyacı göz önüne alındığında ulusal makamların  İmarbank'ın mudilerine geri ödeme yaparken seçtikleri yöntemin gözetilen kamu yararının sağlanması bakımından uygun olduğu, bu doğrultuda başvuranların bireysel ve aşırı bir yüke maruz kalmadıkları  dolayısıyla başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğunu kabul ederek  başvurunun reddine karar vermiştir.