Hasan YILDIZ/TÜRKİYE

Hasan Yıldız/ Türkiye (29152/20) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM ya da Mahkeme) kararında; Mahkeme, başvuranın ceza infaz kurumunda açlık grevi yaptığı gerekçesiyle ceza infaz kurumu tarafından verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürerek yaptığı şikâyetin, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.