Hasan Hüseyin Ebem/Türkiye Kararı

Hasan Hüseyin Ebem / Türkiye (46457/13) kararında AİHM, başvuranın yasadışı faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilmesi için somut deliller ve makul gerekçeler olmadığı halde özgürlüğünden yoksun bırakıldığı, tutukluğuna itirazları hakkında duruşma yapılmaksızın kararlar verildiği, soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlanması nedeniyle tutuklama kararına itiraz edemediği ve bu nedenle yakalanmasının ve tutuklanmasının sebeplerinden haberdar edilmediği ve tutukluluğunun uzunluğundan yakındığı şikayetleri değerlendirmiş; başvuranın tutukluluğunun hukukiliği ve uzunluğu hakkındaki şikayetinin, iç hukuk yolları tüketilmeden yapıldığını tespit ettiğinden Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4. maddesi gereğince reddedilmesine, yakalanmasının ve tutuklanmasının nedenlerinin kendisine bildirilmemesi ve soruşturma dosyasına erişimine konulan kısıtlamadan dolayı tutuklanmasına dayanak oluşturan delillere itiraz edemediği ile ilgili şikayetlerinin altı aylık süre içerisinde yapılmadığını tespit ettiğinden başvurunun bu kısımlarının Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4. maddesi gereğince reddedilmesine, ve bu gerekçelerle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.