Hasan DEVECİ /Türkiye

AİHM yerel makamlar tarafından dayanılan yasal hükümlerin yorumlanması ve uygulanmasında, tedbirin keyfi veya açıkça makul olmadığını gösteren hiçbir kanıt bulunmadığına karar vererek başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.