Hasan Bayar/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Hasan Bayar/Türkiye (87/09) kararında, başvuranın yerel mahkemede hakkında açılan ceza davasının Sözleşme’nin 10. Maddesini ihlal ettiği şikayetini içeren başvurunun, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulmadığından iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle, kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.