Hasan Bayar, Ali Gürbüz / Türkiye Kararı

Başvuranlar "Ülkede Özgür Gündem" gazetesinde yayımlanan ifadeler nedeniyle haklarında başlatılan ve zamanaşımı ile sonuçlanan soruşturma ve kovuşturma nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia etmiştir. AİHM, ifadelerin içeriğini, yerel makamların yaptıkları tespiti, Devlet’in sahip olduğu takdir marjını ve davanın zamanaşımı nedeniyle düştüğünü dikkate alarak şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.