Hasan Anşin /Türkiye Kararı

Hasan Anşin /Türkiye (49266/06) kararında AİHM, başvuranın idare mahkemesinde açtığı tam yargı davasında adli yardım talebinin reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği yönündeki şikayetinin; söz konusu kararın temyiz aşamasında bozulması ve başvuranın adli yardım talebinin Danıştayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince kabul edilmesiyle mağdur sıfatı kalmayan başvuranın ihlal iddiasının kişi yönünden kabul edilemez ( incompatible ratione personae) olduğuna karar vermiştir.