Hanım Artuç/Türkiye Kararı

Irak sınırında kaçakçılık yaparken askeri personelin ateş açması sonucu başvuranların yakını hayatını kaybetmiştir. Yaşam hakkı kapsamında başvuruyu inceleyen Mahkeme, başvuranların Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmadıklarını tespit ederek, iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması sebebiyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.