Hamide TOSUN ve diğerleri / Türkiye

AİHM, taşınmaz üzerinde yer alan kısıtlamaların uygulama imar planında yapılan değişiklikle daraltıldığını ve bu şekilde AİHS’e ek 1 No'lu Protokol'ün 1. maddesi anlamında kişilerin mülkiyet haklarının korunması ile kamu yararının gerekleri arasında kurulması gereken adil dengeyi bozmadığını belirterek başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.