HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ / TÜRKİYE

Başvuru 2016 yılında Anayasaya geçici bir madde eklenerek, değişiklik tarihine kadar TBMM’ye sunulan bütün fezlekeler hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgilidir. Başvuran, AİHM önünde sözleşmenin çeşitli maddelerini ileri sürerek yürütülen ceza soruşturmaları ile bu kapsamda verilen tutuklama kararları sebebiyle özellikle kendi milletvekillerinin etkilendiğini iddia etmiştir. AİHM, başvuranın kendi üyeleri açısından Sözleşme’nin 34. maddesi anlamında mağdur sıfatı olmadığını ifade etmiş ve başvuruyu kabul edilemez bulunmuştur.