Halime Kaman/Türkiye

AİHM, Halime Kaman/Türkiye (No. 29798/18) kararında  başvuranın cezaevinin koşullarının hasta bebeği için uygun olmadığında ilişkin şikâyetini iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme kararında Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurunun Sözleşme’nin 2. ve 3. maddeleri altındaki şikâyetler yönünden uygun bir telafi imkânı sağladığını, Anayasa Mahkemesi'nin cezaevi koşullarında başvuranların sağlık durumlarına ilişkin şikâyetler bağlamında daha önce geçici tedbir taleplerini kabul ettiği kararlar olduğunu belirtmiştir.
Mahkeme başvuranın tutuklamasının yeterli gerekçelere dayanmadığı, masumiyet karinesinin ihlal edildiği ve gözaltında bulunduğu esnada avukat yardımından mahrum kaldığı iddiaları yönünden yaptığı incelemede ise bu şikâyetlerin Anayasa Mahkemesi önünde derdest olan başvuru kapsamında sunulmuş olduğunu tespit etmiş, vaktinden önce kendi önüne getirildiğini (premature) değerlendirerek kabul edilemez bulmuştur.
Mahkeme başvuranın mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmadığına ilişkin şikâyetinin ise Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru kapsamında ileri sürülmediğini tespit ederek iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme son olarak hak ihlallerinin telafi edilmesi açısında iç hukukta etkin bir hukuki yolun olmadığına ilişkin başvuranın iddiasını diğer şikâyetlere ilişkin ulaştığı sonuçları göz önüne alarak açıkça dayanaktan yoksun olduğunu değerlendirmiş ve kabul edilemez bulmuştur.