Hakkı YILDIZ ve Hamiyet YILDIZ / Türkiye Kararı

AİHM, Hakkı YILDIZ ve Hamiyet YILDIZ / Türkiye (27743/07) kararında oğullarına yapılan bir enjeksiyon sırasında gerçekleştiğini iddia ettikleri tıbbi hataya ilişkin Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamındaki şikayetlerini Anayasa Mahkemesi önünde dile getirmediklerinden bahisle iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.