Hafize Çalışkan ve Diğerleri/Türkiye Kararı

14524/05 başvuru numaralı Hafize Çalışkan ve diğer 5 başvuru/Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuranlar, imar planı sonucunda arazilerinin kamu kullanımı için tahsis edilmesiyle arazilerine getirilen kısıtlamaların arazilerinin piyasa değerini önemli ölçüde azalttığını, belirsizliğe neden olduğunu ve mülklerinin kullanımını kısıtladığını, söz konusu müdahale sonucu oluşan zararın tazmin edilmemesi nedeniyle arazilerine konulan kısıtlamanın kendilerine orantısız yük yüklediğini belirterek Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi uyarınca mülkiyet hakkının ihlâl edildiğinden, 14524/05 ve 13984/06 no.lu başvurularda, başvuranlar ayrıca Sözleşme’nin 6 § 1 maddesine dayanarak yargılamaların adil olmadığından şikâyet etmiş olup, AİHM yerel imar planları kapsamında başvuranların arazilerinin kamu kullanımına tahsis edilmesi sebebiyle arazilerine getirilen kısıtlamalar bakımından mülkiyet hakkına ilişkin şikâyetlerini, Hükümetin başvuranların 6384 sayılı Kanun’la kurulan yeni iç hukuk yolunu kullanma yükümlülüğüne ilişkin ilk itirazını dikkate alarak, Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4 uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle, şikâyetlerin diğer kısmını ise açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.