Hacıömeroğlu/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Hacıömeroğlu/Türkiye (26778/05) kararında, başvuranın kasten adam öldürme suçuyla ilgili yürütülen yargılamada, delil değerlendirmesi kapsamında yaptığı şikayetle ilgili olarak, Sözleşme’ nin 6. maddesinin ihlal edildiği iddiası kapsamında, delilleri takdir yetkisinin yerel mahkemelere ait olduğunu ve başvuranın avukat yardımı da dahil her türlü savunma hakkını kullandığını tespit eden AİHM  Sözleşme’ nin 6. maddesiyle ilgili şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna, başvuranın yargılamanın sonucunda, Yargıtay kararı gereğince daha fazla ceza aldığı yönünde Sözleşme’ nin 7. Maddesi kapsamında yaptığı şikayetle ilgili olarak ise; başvuran hakkındaki müddetnameyi  ve hesaplanan tahliye tarihlerini dikkate alına AİHM, düzenlenen müddetnamenin başvuranın lehine olduğunu tespit ettikten sonra şikayeti bu yönüyle de açıkça dayanaktan yoksun bulmuş ve sonuç olarak başvuru hakkında kabul edilmezlik kararı vermiştir.