Hacer ARIKAN ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM Arıkan ve diğerleri/Türkiye 24461/09 No'lu başvuruda, Hayata Dönüş isimli operasyonlar kapsamında 19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen operasyonlar esnasında güvenlik görevlileri ile ceza infaz kurumunda bulunan tutuklular arasında çatışmalar yaşanmış, başvuranlar ile birlikte toplam 167 tutuklu hakkında, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 304/1 maddesi uyarınca cezaevi idaresine karşı toplu ayaklanma suçundan iddianame düzenlenmiştir. Eyüp Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucu 23 Haziran 2008 tarihinde zamanaşımı sebebiyle düşme kararı verilmiş ve bu karar Yargıtay tarafından onanmak suretiyle kesinleşmiştir.
Başvuranlar, Sözleşme’nin 6. maddeleri kapsamında  şikayette bulunmuşlar, AİHM yaptığı değerlendirmede, başvuranların, yargılamaların uzunluğu ile ilgili Tazminat Komisyonu'na başvurmamalarından dolayı iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesiyle, tanık sorgulama, masumiyet karinesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin başvurular yönünden başvuranların herhangi bir ceza gerektiren suç için mahkûm edilmemiş ya da cezalandırılmamış olmalarından dolayı mağdur sıfatlarının bulunmadığı gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.