Güven/Türkiye Kararı

Güven/TÜRKİYE (6591/06) başvurusunda AİHM, ulusal makamların, kötü muamele iddiaları karşısında hızlı ve uygun şekilde hareket ettikleri, aksini düşündürecek " her türlü makul şüphenin ötesinde" emarelere de sahip olunmadığı gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun bularak kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.