Gürbüz ve Bayar / Türkiye Kararı

AİHM, Gürbüz ve Bayar (8860/13) kararında, "Ülkede Özgür Gündem" gazetesinde PKK elebaşı Öcalan’ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamaya yer verilmesinin ardından haklarında kamu davası açılan başvuranların yaptığı başvuruyu inceleyerek, başvuranlar hakkındaki davalardan birinin zamanaşımı nedeniyle düşmesi ve diğerinde verilen kararın infazının durdurulması karşısında müdahalenin izlenen amaç ile orantısız olmadığını belirterek ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar vermiştir.