Güner Erayman/Türkiye Kararı

Erayman/Türkiye (14749/06) başvurusunda  başvuran, nafakaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının icra edilememesinden  şikayetçi  olmuştur.
AİHM, hukuk mahkemesinin kararını icra etmek için yerel makamlar tarafından uygulanan önlemlerin uygun veya yeterli olmadığına veya icradaki gecikmenin davalı Devlete atfedilebilir olduğuna dair herhangi bir gösterge bulunmadığını belirterek, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.