Güllü/Türkiye Kararı

AİHM, 22 Ocak 2019 tarihli Güllü/Türkiye (70769/11) kararında, başvuran hakkında açılan ceza davasının ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği şikâyeti hakkında, ceza yargılamasının 30 Ekim 2012 tarihli kararıyla sona erdiğini, Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvuruda talebinde bulunulmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, başvuranın dergisinin sayılarına el konulmasının ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği şikayeti yönünden ise, altı aylık süre kuralına uyulmadan başvuru yapıldığından reddine karar vermiştir.