Göktaş/Türkiye Kararı

Göktaş (59374/10) kararında AİHM, başvuranın Sözleşme’nin 5. maddesinin 3. fıkrası kapsamında, uzun tutukluluk süresine yönelik şikâyetini, Hükümetin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna başvurması gerektiğine ilişkin itirazını dikkate alarak ve söz konusu başvuru yolunun, başvuranın tutukluluğunun süresine ilişkin şikâyetine uygun bir tazmin imkânı sağlamadığı ve makul bir başarı imkânı sunmadığı sonucuna varılmasını gerektirecek herhangi bir unsur bulunmadığı kanaatine vararak;  iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle başvurunun bu kısmını kabul edilemez bulmuştur.