Genomed Anonim Şirketi / Türkiye

Genomed Anonim Şirketi / Türkiye (62367/11) kararında AİHM, başvuranın, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesine dayanarak, alacağının İdare tarafından ödenmemesinden kaynaklanan şikâyetini, başvuruya konu alacağın tamamen ödenmiş olmasını nazara alarak kişi bakımından kabul edilemez bulmuştur.