Fetullah Gülen/Türkiye Kararı

Fetullah Gülen v. Türkiye (38197/16, 38384/16, 38389/16, 38394/16, 38400/16, 38410/16) başvurularında; Başvuran 2015 yılında kendisinin ve yöneticisi olduğu terör örgütü hakkında çıkan gazete haberleri kapsamında tekzip talebinin reddedilmesine ilişkin olarak, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararların gerekçelerinin yetersiz olması, Sulh Ceza Hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmamaları ve Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından hakkında  verilen kararların gerekçelerinin yetersiz olması  sebebiyle Adil Yargılanma Hakkının, iç hukukta etkin, bağımsız ve tarafsız bir başvuru yolu bulunmaması nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının, ayrımcılığa maruz kaldığı nedeniyle Ayrımcılık Yasağı Hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.
AİHM, başvuruların olgusal ve hukuki açıdan benzer olmaları sebebiyle birleştirilerek incelenmesine, masumiyet karinesinin korunmadığına ilişkin şikayetin iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle reddedilmesine, Anayasa Mahkemesi önünde verilen kararların yeterince gerekçeli olmadığına ilişkin şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna, Sulh Ceza Hâkimliklerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna, iç hukukta etkili başvuru yolu bulunmadığına ve ayrımcılığa uğradığına ilişkin şikayetin iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle reddedilmesine karar vermiştir.