Fatma KARATAŞ / TÜRKİYE

Fatma KARATAŞ / Türkiye ve diğer 8 başvuru (Başvuru No. 39900/10) başvurularında AİHM; başvuranların taşınmazlarının tamamen kamulaştırılması yerine taşınmazlarında meydana gelen değer düşüklüğüne uygun düşen tazminat ödenmesine karar verilmesi şikâyetinin, kararların keyfilik veya açıkça mantıksızlık içermemesi sebebiyle açıkça dayanaktan yoksun olduğuna; ödenen tazminatların yetersiz olduğuna ilişkin şikâyetinin ise sonradan yapılması sebebiyle reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.