Fatih TAŞ/Türkiye Kararı

AİHM, 22 Ocak 2019 tarihli Taş/Türkiye (51512/08 ) kararında, başvuranın ifade özgürlüğü hakkında Sözleşme’nin 10. maddesi kapsamında şikâyeti hakkında, ihtilaf konusu kitapta şiddeti öven ifadelerin yer aldığını değerlendirerek başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.