Fadime Akıncı ve Bülent Kutlutürk/Türkiye Kararı

AİHM, Fadime Akıncı ve Bülent Kutlutürk (38758/09 ve 38764/09) kararında; başvuranların gazeteci sıfatlarıyla yaptıkları bir haber sebebiyle soruşturmanın gizliliğini ihlal etme suçundan yargılanmaları ve ceza almaları sebebiyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği şikâyetleri bakımından;  mevcut davada ulusal makamların başvuranların ifade özgürlüğü hakları ile soruşturmanın gizliliğiyle korunan genel ve özel menfaatler arasında kurulması gereken dengeye ilişkin ayrıntılı bir inceleme yaptıklarını değerlendirerek; somut  başvuruların Sözleşme’nin 35. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi ve 4. fıkrası uyarınca, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduklarına  karar vermiştir.