Ezgi ÖZEN/Türkiye Kararı

AİHM, 4 Aralık 2018 tarihli Özen/Türkiye (8228/13) kararında; başvuranın Sözleşme’nin 8 ve 13. maddeleri kapsamında şikâyetleri hakkında, Sözleşme’nin 8. maddesi şikâyeti yönünden ulusal makamların, basın özgürlüğü ile başvuranın özel hayatına saygı hakkı arasında kurulacak denge ile ilgili olarak ayrıntılı bir değerlendirme yaptıklarından açıkça dayanaktan yoksun olduğuna, Sözleşme’nin 13. maddesi şikâyeti yönünden ise başvuranın özel hayatına saygı hakkının ihlal edildiği ile ilgili şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğu dikkate alındığında bu şikayetin de açıkça dayanaktan yoksun olduğundan kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.