Ezgi ÖZEN / Türkiye Kararı

AİHM, başvuranın hamile iken bir gösteriye katılması ve akabinde çocuğunu düşürmesi sonucu yayımlanan iki gazete makalesi hakkında Savcılığa yaptığı şikâyetlerinin kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanması sonucu yaptığı başvuru hakkında ulusal makamların basın özgürlüğü ile başvuranın özel hayatına saygı hakkı arasında kurulması gereken adil denge ile ilgili olarak ayrıntılı bir değerlendirme yaptıklarını belirterek şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.