Esat Rennan Pekünlü/Türkiye Kararı

Pekünlü /Türkiye (25832/14) kararında, AİHM; Ege Üniversitesi Astronomi  bölümü öğretim üyesi olan başvuranın , Matematik  bölümü öğrencisinin  başörtülü olması nedeniyle üniversiteye girişini engellemesi ve hakkında tutanaklar düzenlemesi  sebebiyle eğitim ve öğretimin engellenmesi suçundan İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda mahkûmiyetine karar verilmesiyle Sözleşme’nin 7. ve 8. maddelerinin ihlal edildiği iddiasına yönelik şikayetlerini değerlendirmiş ve  başvuranın eylemlerinin yetkilerini aşan (ultra vires) bir nitelik teşkil etmesi nedeniyle  Sözleşme’nin 7. maddesinin ihlal edildiğine yönelik şikayetlerinin açıkça dayanaktan yoksun olması ve başvurucunun Sözleşme’nin 8. maddesine yönelik şikayetlerinin ise Sözleşme hükümlerine konu yönünden (ratione materiae) uygun olmaması gerekçesiyle  başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.