Ertaç BİLİM/Türkiye Kararı

AİHM, Ertaç Bilim/Türkiye 18546/08 nolu kararında, İş Mahkemesi kararında yer verilen gerekçelerin sözleşmenin 6. Maddesi kapsamında öne sürülen usuli güvenceleri sağladığından ve Uzun yargılanma iddiaları yönünden tazminat komisyonunun etkili bir iç hukuk yolu olduğunu belirtilerek iç hukuk yolları tüketilmeden yapılan başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.