Ersoy/Türkiye Kararı

Ersoy/TÜRKİYE(70479/11) başvurusunda AİHM, başvuranın yakınının ölümünden sorumlu tuttuğu doktorlar hakkında tazminat imkanı da sunan idari soruşturma yolunu tüketmeyip sadece ceza soruşturması yoluna başvurması nedeniyle, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna, karar vermiştir.